459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Infarkt myokardu a angina pectoris

Popis infarktu myokardu a anginy pectoris

Fyziologie (jak to má fungovat)

Srdce potřebuje neustálý přísun kyslíku a živin pro výživu svalových buněk, díky kterým dochází ke stahům srdce.
Naše srdce je zásobeno krví díky věnčitým (koronárním) tepnám, které křižují srdce a dodávají mu potřebný kyslík a živiny.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Ischemická choroba srdeční (ICHS) znamená nedostatečné prokrvení srdečního svalu a můžeme jí dělit na akutní formu - infarkt myokardu (IM), nebo na formu chronickou - angina pectoris (AP).

Nedostatečné zásobení krví spatřujeme v zúžení nebo poškození věnčitých (koronárních) tepen vlivem aterosklerózy či tvorbou zánětů a poškození v těchto cévách.

Tvorba aterosklerotického plátu ve věnčitých (koronárních) tepnách má za následek nižší zásobení srdce krví - angina pectoris.

Poškodí-li se zmiňovaný aterosklerotický plát, dojde k hromadění krevních destiček v daném místě (destičky chtějí svým hromaděním poškozené místo cévy opravit) a může dojít až k ucpání věnčité tepny – infarkt myokardu. Jakmile dojde k ucpání srdeční cévy, začne část srdce, kterou tato céva vyživovala, nevratně odumírat (nekróza tkáně).

Příčiny

Příznaky – klinický obraz

Hlavní příznak je pálivá, svíravá bolest na hrudi, bušení srdce, obtížné dýchání, bledost, bledá bílá kůže, nadměrné pocení a strach o život. Bolest může vystřelovat z hrudi do rukou (častěji do levé) až do prstů, nebo do zad či břicha.

Může souviset s jinou nemocí

Příznaky pálivé bolesti na hrudi by mohly být zaměnitelné za:

  • pálení žáhy, pyróza (kyselá chuť v ústech, pálivá bolest na hrudi, kašel, chrapot)
  • rakovina jícnu (únava, pocení, teplota, nechutenství, hubnutí, potíže s polykáním, bolest v krku, pocit předmětu v krku)
  • gastroduodenálních vřed (bolest břicha, nevolnost, zvracení, nechutenství, pocit plnosti, bolest hlavy, zápach úst, krev ve stolici)
  • plicní embolie (bolest na hrudi je velice silná, dušení se, suchý kašel, vykašlávání krve)

Léčiva nevhodná u tohoto onemocnění

Potraviny nevhodné u tohoto onemocnění

Byliny nevhodné u tohoto onemocnění

Komplikace

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

 

V případě akutní formy ischemické choroby srdeční je třeba neodkladný transport do nemocnice. Obě formy ischemické choroby srdeční vyžadují lékařskou péči.

Zásadní pro léčbu je změna životních návyků, zdravá strava, pravidelný sport s náročností dle možností jedince.

Léky

Byliny

Potraviny

Vitaminy, minerální látky

Pomoci též může hořčík, koenzym Q10.

(Informační zdroje stránky)